Oturum Aç

 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Misyonumuz

Bilgi düzeyi yüksek, araştırma ve uygulamalarında ileri teknoloji ve bilişimi etkin şekilde kullanan öğretim üyeleri ile erdemleri karakter haline getirmiş, akademik ve liderlik özelliklerine sahip hekimler yetiştirmek, bilime katkı sağlayan araştırmalar yapmak ve kalitede sürekliliği hedefleyen, eğitime odaklanan, kar amacı olmayan bir sağlık hizmeti sunmak.

Vizyonumuz

Eğitimde model alınan, bilime yön veren, tarihi birikimi ile insani değerleri önemseyen, lider tıp fakültesi olmak.

Temel İlke ve Değerlerimiz

 • 1. Bilimsellik
 • 2. Etik değerlere bağlılık
 • 3. Adalet
 • 4. Şeffaflık
 • 5. Liyakat
 • 6. Yenilikçilik
 • 7. Mükemmeliyetçilik
 • 8. Çalışan memnuniyeti
 • 9. Katılımcılık
 • 10. Özgürlükçülük
 • 11. Zamana bağlılık
 • 12. Hamiyet
 • 13. Kurum çıkarları