Oturum Aç

 Stratejik Hedef ve Sorumluları

NoStratejik HedefStrateji Grubu
1Fakülte stratejik planının yapılması ve stratejik yönetim sürecinin 2014 yılı Eylül ayı başına kadar başlatılmış olması sağlanacaktır.Doç. Dr. Yeliz Emine ERSOY
22014 yılı sonuna kadar Tıp Fakültesi ve birimlerinin ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışma grubu oluşturulacak ve eylem planı hazırlanacak.Yrd.Doç.Dr. Bilge BAYRAKTAR
32014 eylül ayı sonuna kadar fakülte geliştirme programının hazırlanması sağlanarak yeni öğretim elemanlarının fakülteye katılımını takiben belirlenen süre içerisinde programa dahil olacakları alt yapı kriterleri belirlenecek ve özendirici faktörler oluşturulacaktır.Yrd.Doç.Dr.Perihan TORUN
42014 yılı sonuna kadar, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirmek için öğrenci geri bildirim yöntemleri revize edilecek ve uygulamaya başlanacak.Prof.Dr.İsmail MERAL
52014 kasım ayı sonuna kadar bezmialem üniversitesi tıp fakültesi akademik danışmanlık yönergesi belirlenecek 2015 mart başı uygulanabilirliği sağlanacaktır.Yrd.Doç.Dr.Ömer UYSAL
62014 yılı sonuna kadar üniversite sks aktivitelerinin tıp öğrencilerinin tamamı tarafından aktivite süresinden önce öğrenmelerini ve tercihleri doğrultusunda katılım yöntemin geliştirilmesi ve izleme değerlendirme sürecinin takibi sağlanacaktır.Doç. Dr. Tolga SAKA
7Fakülte program çıktılarının Eylül 2014 sonuna kadar tanımlanmış, Ulusal alan yetkinlikleri ile eşleştirilmiş olması sağlanacak ve tüm paydaşların ulaşabileceği şekilde yayınlanacaktır.Prof.Dr.Yasin ARİFOĞLU
8Fakülte genişletilmiş eğitim programı 2014 Ekim ayı sonuna kadar ulusal ÇEP ve Uluslararası örnekleri göz önüne alınarak ilgili tüm paydaşların katılımı ile Ulusal ÇEP Modelinde tanımlanacak ve tüm paydaşların ulaşabileceği şekilde yayınlanacaktır.Prof. Dr. Ramazan Özdemir
9Kasım 2014 sonuna kadar Bezmialem ÇEP içinde yer alan konuların ve bunların öncüllerinin yatay ve dikey entegrasyon göz önüne alınarak müfredat sarmalı üzerinde yerleştirmesi yapılmış olacak ve tüm paydaşların ulaşabileceği şekilde yayınlanacaktır.Prof. Dr. Ramazan Özdemir
10Aralık 2014 sonuna Bezmialem ÇEP içinde bilimsel çalışma yöntemlerini içerecek konuların varlığı ve entegrasyon içindeki yerleri belirlenecek ve analitik, eleştirel düşünmeyi geliştirecek yöntemler ile verilmesi planlanacaktır.Prof.Dr. Mustafa Erhan AYŞAN
112015 Şubat sonuna kadar tüm yetkinliklerin ve öncüllerinin belirtke tabloları oluşturulacak, hedef ilişkileri belirlenmiş olacaktır.Doç.Dr.Sedat Ziyade
122015 Mart sonuna kadar çoklu ölçme değerlendirme araçlarının hedef alan ve düzeyleri göz önüne alınarak, formatif ve summative özelliklerin tasarlanması sağlanacak ve sınav modeli oluşturularak tüm paydaşların ulaşabileceği şekilde yayınlanacaktırDoç.Dr.Gökçen BAŞARANOĞLU
132015 Mart ayı sonuna kadar Soru bankası oluşturulması ve soru değerlendirme ölçütlerinin tanımlanması sağlanacak ve tüm paydaşların ulaşabileceği şekilde yayınlanacaktırDoç.Dr.Zafer DOĞAN
142015 mart ayı sonuna kadar program değerlendirme modelinin oluşturularak yönergesinin hazırlanması ve ölçme araçlarının uygulanabilir şekilde tasarlanması sağlanacaktır.Prof.Dr.Abdurrahim KOÇYİĞİT
15Fakülte eğitim programı gereksinimi olan alt yapı (mekan, donanım eğitici materyel zaman) özelliklerinin belirlenmesi, teknik şartnamelerinin oluşturulması ve tahmini kaynak miktarının belirlenmesi 2015 yılı şubat ayı sonuna kadar sağlanmış olacaktır.Doç.Dr.Gökçen BAŞARANOĞLU
162014 yılı sonuna kadar Kütüphane kapasitesinin artırılması için eylem planı hazırlanarak uygulanmaya başlanacak.Doç Dr. Alpaslan MAYADAĞLI
17Bilim insanlığı (scolarly concentration) komitesinin Johns Hopkins üniversitesi ortaklığı ile 2015-2016 eğitim yılında uygulanmasına başlanacakProf.Dr.Rümeyza KAZANCIOĞLU
18BAP projelerinde öğrencilerin de dahil edilmesini teşvik eden yönerge revizyonu 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek.Prof.Dr. Mustafa Erhan AYŞAN
19Öğrenci kulüpleri vasıtasıyla her yıl öğrenci bilim kongresi düzenlenecek.Doç.Dr.Özcan KARAMAN
20Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının maksimize edilmesi için 2015 yılı başına kadar gerekli plan yapılmış ve yayınlanmış olması sağlanacaktır.Yrd.Doç. Dr. Gözde YEŞİL
21Tıp fakülteleri, öğrencilerine temel ve uygulamalı araştırmaları eleştirel okuyup anlayabilecekleri ve mesleki uygulamalarında kullanabilecekleri düzeyde eğitim fırsatlarını mutlaka sunmak için ilgili mevcut planın program değerlendirme unsurları içinde yer alması sağlanacak ve izlem sonuçları fakülte yönetimine sunulacaktır.Yrd.Doç.Dr.Ömer UYSAL
222014 yılı sonuna kadar tıpta uzmanlık eğitiminde tıpta uzmanlık yönetmeliği gereğince uygulamalar yapılacak, eğitimin takibi ve değerlendirmesi, otomasyon ile takip edilecek.Prof. Dr. Nurzat ELMALI
232014 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının hizmet ve akademik aktiviteler arasındaki sure ve iş yükü dengesinin sağlanması için gerekli senato kararının çıkarılması sağlanacaktır.Doç. Dr. Yeliz Emine ERSOY
242015 yılı sonuna kadar tüm klinik akademik birimlerin hizmet faaliyetlerin eğitime yönelik kullanım planlarının oluşturulması sağlanacak ve takip eden yılın eğitim programına yerleştirilecektir.Prof.Dr.Hakan ŞENTÜRK
252015 yılı sonuna kadar üniversite öz kaynakları dışında eğitime özel kullanım olasılığı olan ulusal ve uluslar arası kaynaklar araştırılacak gerekli alt yapı çalışması yapılacak gerekli iş birliği yapılarak kullanıma geçirilecektir.Yrd.Doç. Dr. Mustafa Aziz HATİPOĞLU​
262015 yılı haziran ayına kadar öğretim elemanlarının ve çalışanların memnuniyeti, ekolleşme ve aidiyet duygusunu artırmaya yönelik plan hazırlanacak ve uygulamalarına başlanacak.Prof. Dr. Talip ASİL
272014 yılı sonuna kadar öğrencilerin içinde olacağı iletişim-medya komisyonu oluşturularak yönergesi hazırlanacak.Prof.Dr.Mehmet Ziya DOYMAZ
28Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinin ulusal tıp eğitimi akreditasyonu kriterlerini sağlaması ve 2018 Ocak ayında başvuru yapılacak şekilde ilgili çalışmaları başlatmak ve eylem planı hazırlamak.Yrd.Doç.Dr. Bilge BAYRAKTAR