Oturum Aç

 Stratejik Amaçlarımız

1 Eğitim ve Danışmanlık

Fakültemizde akademisyen ile öğrenci seviyesini ve eğitim alt yapısını en yüksek düzeyde tutarak mesleki erdemleri karakter haline getirmiş, akademik ve liderlik yetkinliklerine sahip, yerel ve küresel sağlık sorunlarına hakim, kanıta dayalı tıp uygulama becerisi olan hekimler yetiştirmek.

2 Araştırma

Bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak güncel ve önemli sağlık sorunlarının çözümüne yönelik bilime katkı sağlayan temel, klinik ve toplumsal çalışmaları yaparak literatüre kazandırmak.

3 Hizmet

Kalitede sürekliliği, hizmette çeşitliliği hedefleyen, akademik personel ve tıp öğrencilerinin bilimsel ve eğitsel niteliğini yükselten, kar amacı olmayan bir sağlık hizmeti sunmak.

4 Kaynak Oluşturma

Bilimsel araştırma ve kaynak oluşturma kültürünü devam ettirebilmek için ulusal ve uluslararası kaynakları değerlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

5 Kurumsallaşmak

Bezmialem vakıf kültürüne bağlı kalarak, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için kalite yönetim standartlarına göre paydaşlarının yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetlenmesi, sürekliliğinin sağlanması ve kurum aidiyetinin artırılması.