Oturum Aç

 Öğrencilerinin Görev ve Sorumlulukları

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

KLİNİK DÖNEM ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 1. Her türlü toplumsal ve kültürel farklılıklara karşı hoşgörülü olmak
 2. Sınıf atmosferinin öğrenmeyi besleyici bir hale gelmesi için çaba göstermek ve atmosferi bozucu tutum ve davranışlarda bulunmamak
 3. Arkadaşlarına ilişkin davranışlarında adil, çatışma durumlarında çözüm odaklı olmak
 4. Sınıfta kampüs ortamında, konuşma biçimi, tutum ve davranışlar, görünüm gibi konularda profesyonel davranmak
 5. Öğrenci sorumluluklarını engelleyebilecek biçimde içki ya da madde kullanmamak, sigara yasağı bulunan kısımlarda tütün ve tütün mamulleri tüketmemek
 6. Üniversitenin adını ya da logosunu izinsiz kullanmamak
 7. Öğrenci kulüp ve örgütlerinde ve üniversitelerarası toplantılarda, üniversitenin ismini yalnızca üniversiteye aidiyeti belirtmek için kullanmak.
 8. Üniversiteye ait taşınır ve taşınmaz tüm malzeme ve eşyalara kasten zarar vermemek
 9. Akademik dürüstlük ve gizliliğe uygun davranmak
 10. Üniversitemizin lisans ve ön lisanslarına ilişkin sınavlarda uyulması gereken esaslara uygun davranmak
 11. Kampüs içerisinde her zaman üniversitenin kimlik ya da yaka kartlarını üstlerinde taşımak
 12. Klinik gözlem ders saatleri içerisinde gidilen hastane kısımları ve ilgili kliniklerin kurallarına uymak ve klinik gözlem esnasında hasta ve hekim haklarına uygun davranmak.
 13. Görevlendirildikleri bütün laboratuvar uygulamalara katılmak, laboratuvar çalışmasına katılamama durumunda mazeretlerini uygun bir süre önceden ilgililere bildirmek.
 14. Laboratuvar çalışmalarında, her laboratuvar için ayrı ayrı belirlenmiş ve önceden duyurulmuş ve laboratuvar salonlarına asılmış kurallara uygun davranmak.

 

Prof. Dr. Ramazan ÖZDEMİR

     Tıp Fakültesi Dekan Vekili