Oturum Aç
  • Histoloji Laboratuvarımız Hizmet Vermeye Başlamıştır…

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Histoloji Araştırma Laboratuarının olanaklarını kullanarak üniversitemizin diğer fakültelerine, anabilim dallarına ve diğer üniversitelerin ilgili bölümlerine ‘Hizmet Alımı’ sistemi ile bilimsel sonuç vermeye başlamıştır. Ekibimiz 1 profesör, 1 uzman biyolog ve 3 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bugüne kadar ortak yürütülen projeler kapsamında yapılan tüm işlemler bundan sonra talep edilirse ücret karşılığında hizmet sunumu şeklinde de gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca çalışma kurgulanırken, uygun metotların seçimi konusunda da danışmanlık hizmeti verilecektir. Bilindiği gibi dokuların mikroskobik yöntemlerle incelenmesi çalışmalara önemli veriler sağlamaktadır. Laboratuarımızda rutin ışık mikroskobik boyama yöntemlerinin yanı sıra immunohistokimyasal ve immun floresan boyama yöntemleri ve Western blotting yöntemi uygulanmaktadır. Laboratuar çalışmaları tamamlandıktan sonra veriler analiz edilecek (skorlama, sayım, ölçüm v.b.), resimlenecek ve raporlanarak teslim edilecektir. Düzenlediğimiz bu sistemle üniversitemizde ve üniversitemiz dışında yürütülen bilimsel projelere kısa süre içinde önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum.

Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji AbD. Bşk.

EKİBİMİZ
Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU
Uzm. Bio. Dr. Meltem KUMAŞ
Araş. Gör. Mehmet Şerif AYDIN
Araş. Gör. Nihan BAYINDIR
Araş. Gör. Olgu Enis TOK ​