Oturum Aç
  • Taş Tedavisinde En Son Gelişmeler Bezmialem Üniversitesinde…

Taş Tedavisinde En Son Yenilikler

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu

8-9 Mayıs 2015

 

İdrar yolları taş hastalığı ülkemizde yaklaşık her 8 kişiden birini etkileyen, gerekli tedavi yapılmadığı takdirde böbrek kaybına yol açan ciddi bir sağlık sorunudur. Son 30 yıldaki teknolojik gelişmelerle beraber taş hastalığının tedavisinde açık cerrahi ameliyatlar terk edilmiş ve yerine kapalı (endoskopik) yöntemler ve ses dalgası ile taş kırma (ESWL) yöntemi kullanılır hale gelmiştir. Bu yöntemlerden retrograd intrarenal cerrahi idrar yolundan girilerek idrar yolundaki ve böbrekteki taşın kırılması işlemidir. Diğer yöntem ise daha büyük ve diğer yöntemlerin başarısız olduğu böbrek taşlarında uygulanan bir yöntem olup sırttan böbrek içine yerleştirilen ince bir tüp içinden taşın kırılıp dışarı alınması (perkütan nefrolitotomi) işlemidir. Bütün bu yöntemlerin başarıyla uygulanabilmesi için ciddi ve uzun bir eğitim sürecine ihtiyaç vardır. Ülkemizde ürologların bu cerrahi yöntemler hakkında eğitim açığını kapamak ve cerrahi becerilerini daha ileri seviyeye yükseltmek amacıyla uzman eğitmenler eşliğinde kurslar düzenlenmektedir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı olarak 8-9 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den alanında uzman akademisyenlerin ve Amerika’dan John Hopkins Medical Institutions’dan Taş Hastalıkları Merkezi başkanı Prof Brian R. Matlaga ‘nın katılacağı bir kurs yapılacaktır. Bu kursa katılanlar insan vücudunu taklit eden modeller üzerinde uzmanlar tarafından cerrahi eğitim alabilecektir. Bu eğitim sonrası yapılacak canlı ameliyatlar ile eğitim sonlandırılacaktır. Program sonunda kursiyerlere sertifika verilecektir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi kurulduğu günden bu yana uzman ekibi ile birlikte taş hastalıkları konusunda ileri düzeyde hizmet ve eğitim vermektedir. Taş hastalıkları polikliniği, Taş kırma (ESWL) Merkezi ve Türkiye’de ilk defa uyguladığı cerrahi yöntemlerle (microperc, ultramini perkütan nefrolitotomi) halkımıza hizmet etmenin yanında, dünya literatürüne de bu konuda katkıda bulunmuştur. ​