Oturum Aç
  • 2014-TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına Göre...

​2014-TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Adayların, en geç 11.11.2014 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Adaylardan İstenecek Belgeler:

• Başvuru Dilekçesi,
• TUS ÖSYM Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• 12 adet vesikalık fotoğraf,
• İkametgâh il muhaberesi, nüfus cüzdan örneği (muhtarlıktan),
• Sabıka Kaydı
• Sağlık Kurulu Raporu
• Diploma veya Çıkış Belgesi’nin noter onaylı sureti
• Özgeçmiş 2 adet (YÖK Formatında ve Serbest Formatta)
• Erkek personel için tecil ya da terhis belgesi.

Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler:

• Başvuru Dilekçesi,
• TUS Yerleştirme Belgesi,
• 12 adet vesikalık fotoğraf,
• Pasaport ve İkamet Tezkeresinin işlem görmüş kısımlarının noter tasdikli örneği,
• Diplomasını noter onaylı sureti, Yurt dışından alınmış ise denklik belgesi,
• Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge (noter onaylı),
• Sağlık Kurulu Raporu
• Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren TÖMER’den alacakları sertifika,
• Özgeçmiş 2 adet (YÖK Formatında ve Serbest Formatta)

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

YÖK FORMATINDA ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.