Oturum Aç
  • İlk Kadavra Donörden Paratiroit Organ Transplantasyonu Türkiye’de Yapıldı

​Organ bağışında bulunan 14 yaşında bir gencin paratiroit organları daha önce geçirdiği bir ameliyatla bu organlarını kaybeden bir hastaya hayat verdi.

Paratiroit organ nakli dünyada sayılı merkezlerde yapılan oldukça özel bir nakil türü. Bu işlemi yapan merkezlerde, başka bir nedenle paratiroit organlarının çıkartılması gereken durumlarda çıkartılan organların bir bölümü; paratiroitleri fonksiyon görmeyen insanlara naklediliyor. Uygulanan bu yöntem çeşitli laboratuvar süreçlerinden oluşuyor ve organın çıkartılması ile nakledilmesi arasında günler hatta haftalar geçebiliyor. Ancak Türkiye’de ilk kez, organ bağışında bulunan bir gencin sağlıklı paratiroit organları, hiç laboratuvara girmeden çıkartılarak, eş zamanlı olarak hastaya nakledildi. Üstelik bu işlem bir enjeksiyonla yapılarak alıcı kişiye herhangi bir cerrahi müdahale de uygulanmadı. Nakilden 24 saat sonra nakledilen doku fonksiyon görmeye başladı ve hastanın yıllardır kullandığı ilaçlar kesildi.

Bu işlem, Sağlık Bakanlığından paratiroit organ nakli için izin almış Türkiye’deki tek merkez olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Endokrin Cerrahisi Bilim Dalında, Prof. Dr. Erhan Ayşan ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

 

Resim1: Vericiden paratroıt çıkartılması operasyonu

paratir1.jpg 

Resim2: Çıkartılan paratroıtlerın hazırlanması

paratir2.jpg 

Resim3: Nakil öncesi son hazırlık

paratir3.jpg 

 

Resim4:Alıcı hastaya, cerrahi girişim yapılmaksızın enjeksiyon yoluyla organ naklinin gerçekleştirilmesi

paratir4.jpg  ​