Oturum Aç
  • Tıp Fakültemiz Koşullu Akreditasyon Hakkı Kazandı

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kuruluna (UTEAK) yapılan başvuru ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Tıp Fakültemiz Koşullu Akreditasyon hakkı kazanmıştır.

Bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunmak için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca sürekli gelişim becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek hekimler yetiştirerek toplumun sağlık düzeyini ileri taşımak en temel hedefimizdir. 

Bu hedefimiz doğrultusunda başvuruda bulunduğumuz Tıp Fakültemizin akreditasyon sürecinde gelmiş olduğumuz son aşama incelemeleri kapsamında, ülkemizde tıp fakültelerinde verilen eğitim ve öğretiminin geliştirilmesini ve yüksek standartlara sahip olan fakültelerin akredite edilmesini temel amaç edinen Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK), 17-21 Şubat 2019 tarihleri arasında üniversitemize ziyaret gerçekleştirmiştir. Tıp Fakültemiz, bu ziyaret süreci sonunda Koşullu Akreditasyon hakkı kazanmıştır.