Oturum Aç
  • Tıp Eğitimi Stratejik Planlama Çalışmaları Tamamlandı

​​​

​Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Stratejik Planlama çalışmalarına 11-12-13 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılan çalışma tamamlandı. Bu çalışma kapsamında Vizyon, Misyon, GZTF(SWOT) Analizi, Değerlerimiz, Amaçlar belirlendi bu amaçlar kapsamında ulaşılması gereken Hedefler ortaya konmuştur. Çalışmanın devamında Hedef Sorumluları tespit edilmiş olup Durum Analizi yapılarak, süreç Strateji Plan Koordinasyon Kurulu tarafından sürdürülmektedir.

Tıp Fakültesi Stratejik Plan ve Koordinasyon Kurulu çalışmaları;

Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Stratejik Amaçlarımız

Stratejik Hedeflerimiz ve Sorumluları

Hedef Uygulama Kılavuzu