Oturum Aç
  • Ulusal Çekirdek Eğitim Programı

Türkiye'deki Tıp fakültelerinin eğitiminin standart olmasını amaçlayan ve mezun edilen doktorların pratisyen hekimlik döneminde bilmesi gereken temel bilgileri içerecek şekilde düzenlenen 2014 Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) tüm tıp fakültelerinin eğitim müfredatında yer almaktadır. UÇEP'in 5 yılda bir günün sağlık koşullarına göre güncellenmesi 2014 yılında karara bağlanmıştır. Tıp Dekanlar Konseyi Yürütme Kurul kararı ile UÇEP-2020'nin hazırlıkları için komisyon başkanı olarak Tıp Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. D. Sema Arıcı görevlendirilmiştir. Bu amaçla Türkiye'de farklı tıp fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri ve dekanlardan oluşan yaklaşık 45 kişilik bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon 8 Aralık 2018 tarihinde Dekanımızın başkanlığında, üniversitemizin ev sahipliğinde ve Rektörlüğümüzün desteğiyle çalışmalarına başlamıştır.