Oturum Aç
  • Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi

Tıp Fakültesi Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi keyps’in yazılım ve eğitim danışmanlığında başlamıştır. Çalışmalar Fakülte Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında değerlendirilmekte olup müfredat otomasyonuna alt yapısı olan Fakülte Çekirdek Eğitim Programı Ulusal ÇEP 2014 kapsamında değerlendirilerek geliştirilmiştir. Çekirdek müfredat üzerine Genişletilmiş müfredat geliştirme kapsamında her bir çekirdek hastalık ve semptom için öğrenim hedeflerinin yazılması ve soru bankası oluşturulmaya başlanmıştır. Çalışmalar çıktı odaklı eğitim kapsamında devam etmektedir.