Oturum Aç

 Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu

Mezuniyet Sonrası
Eğitim Komisyonu ​
 Görevi
Prof. Dr. Alpay ALKANBaşkanFakültenin Tıpta Uzmanlık Eğitim hedeflerini belirlemek, Bu hedeflere ulaşabilmek için anabilim/bilim dallarının teorik ders, uygulama, beceri kursu, araştırma faaliyetleri ile yıllık olarak güncellenen genişletilmiş eğitim müfredatını belirlemek,Birimlerin rehber eğitim sorumlularını listelemek,Her anabilim/bilim dalının uzmanlık eğitimi karnesini düzenlemelerini sağlamak, karneleri her yılın Haziran ayında Dekanlığa ulaştırmak, Anabilim/bilim dallarının uzmanlık öğrencisi değerlendirme formu ve uzmanlık eğitim karnesinin şekli, kapsamı, kullanılması ve ilgili diğer hususların neler olacağını belirlemek,Uzmanlık eğitiminde eğitim hedefleri ve müfredatı ile uzmanlık eğitim karnelerinin oluşturulması ve kullanılması faaliyetlerini izlemek, geliştirmek ve denetlemek,Uzmanlık eğitim karnelerinin doldurulması ve uzmanlık öğrencisinin eksik kalan eğitiminin belirlenmesi için yılda en az iki kez her anabilim dalı başkanı ile değerlendirme toplantısı yapmak,Anabilim/bilim dallarının uzmanlık eğitim sorumlularının her altı ayda bir dekanlığa bildirdikleri uzmanlık öğrencilerinin mesleki bilgileri, mesleki uygulama, göreve bağlılık, çalışma, araştırma, yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini içeren raporları incelemek ve mevzuata göre işlem yapmak,Uzmanlık tezlerinin nitelikleri ve yazım kriterleri konusunda kurallar geliştirmek ve uygulanmasını denetlemek, Uzmanlık öğrencilerinin tez danışmanlarının belirlenmesini ve tezlerin zamanında verilmesini takip etmek,Göreve yeni başlayan uzmanlık öğrencilerine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler vermek, kanuni sorumluluklar, mesleki gelişim, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenlemek.Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi uzmanlık eğitimi alan kişinin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan alt yapının kurulması için Dekanlığa öneriler sunmak, Uzmanlık öğrencilerinin bilimsel araştırma yapmalarını özendirmek, araştırma olanaklarının artırılması ve yapılan araştırmaların kalitesinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak, Mezuniyet sonrası eğitim konusunda çıkacak mevzuatın Tıp Fakültesine adapte edilmesini sağlamak, Mezuniyet sonrası eğitim konusunda fakültenin ulusal ve uluslararası akreditasyon işlemlerini planlamak, yapmak ve izlemek, bunun için gerekirse kurula bağlı alt komisyonlar kurmak, Akreditasyon çalışması yapacak anabilim/bilim dallarına destek olmak, Mezuniyet sonrası eğitim ile ilgili her konuda Dekanlığa danışmanlık yapmak.
Prof. Dr. Semra ÖZÇELİKÜye 
Prof. Dr. Pakizer Banu Kılıçoğlu DANEÜye 
Prof.. Dr. İsmail Kerem BİLSELÜye 
Prof. Dr. Dilara Füsun İÇAĞASIOĞLUÜye 
Prof. Dr. Hacı Mehmet TÜRKÜye 
Doç. Dr. Güven ÇETİNÜye 
Doç. Dr.  Nazan EMİROĞLUÜye 
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZERÜye 
Asistan Temsilcisi Dr. İbrahim Afşin GÜNEYÜye 
Asistan Temsilcisi Dr. Muhammed Talha KARADOĞANÜye 
Asistan Temsilcisi Dr. Emel AKBAŞÜye ​