Oturum Aç

 Akademik Performans Takip Komisyonu

Akademik Performans Takip Komisyonu: Görev Tanımı


Akademik performans kapsamına giren; bilimsel yayın, kitap, proje, patent, ödül, verilen dersler, fakülte eğitim kurul ve komisyonlarında sürdürülen görevler, bilimsel toplantılarda yapılan konuşmaların takip edilmesi ve komisyonun belirleyeceği bir puanlama ile öğretim üyelerinin akademik performanslarının daha somut veriler şeklinde üst kurullara raporlanmasını sağlayan birimi,
Prof. Dr. Erkan ÇAKIR​Üye
Dr. Öğretim Üyesi ​Ömer UYSAL
Üye

​