Oturum Aç

 Temel İlke ve Değerlerimiz

1. Bilimsellik

2. Etik değerlere bağlılık

3. Adalet

4. Şeffaflık

5. Liyakat

6. Yenilikçilik

7. Mükemmeliyetçilik

8. Çalışan memnuniyeti

9. Katılımcılık

10. Özgürlükçülük

11. Zamana bağlılık

12. Hamiyet

13. Kurum çıkarları​​