Oturum Aç
 • 2014-2015 akademik yılı öğrenci intibakları

Fakültemiz Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ali ihsan TAŞÇI Başkanlığında 03.09.2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

KARAR 13/15-2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için merkezi yerleştirme taban puanı ile yatay geçişe kayıt yaptıran Bezmialem Vakıf Üniversitemizden Yasin KAPLAN’ nın 1. sınıftan başlaması uygun görülmüştür.

KARAR 13/16-2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için merkezi yerleştirrme taban puanı ile yatay geçişe kayıt yaptıran Bezmialem Vakıf Üniversitemizden Aygün ASLAN’ nın 1. sınıftan başlaması uygun görülmüştür

KARAR 13/26-2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Üniversitemize yurtiçi yatay geçiş ile 4. Sınıfa kayıt yaptıran Turgut Özal Üniversitesi’nden Hanife Rana DURAL ‘ın, derslerinin tam uyumlu olduğuna ve 4. Sınıfa devam etmesine karar verilmiştir.

KARAR 13/30- 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Üniversitemize yabancı uyruklu yatay geçiş ile 4. Sınıfa kayıt yaptıran Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nden Vugar IBRAHIMOV’ un 4.sınıfa devam etmesine ancak Türk Dili 1-2, Atatürk İlkeleri 1-2, Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini almasına karar verilmiştir.

KARAR 13/31- 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Üniversitemize yabancı uyruklu yatay geçiş ile 4. Sınıfa kayıt yaptıran Carol Davila Üniversitesi’nden D. Dorukhan ALTINIŞIK’ ın 4. Sınıfa devam etmesine ancak Türk Dili1-2, Atatürk İlkeleri 1-2, Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini almasına karar verilmiştir.

 

 

Fakültemiz Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ali ihsan TAŞÇI Başkanlığında 29.09.2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

KARAR 14/9: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Fatih Üniversitesinden yatay geçiş yapan 2. Sınıf öğrencileri M. Emin ÇELİKASLAN, Rümeyza ÜNSAL, Ayşenur Elvin FİLİZ, Zehra Betül SARIŞIN, Suna ERTUĞRUL, Büşra BUCAK ve Aybüke Eda Aşkın BAK’ın dilekçeleri incelenmiş olup, 03.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Anatomi (Kas) derslerini almalarına,
 2. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2 derslerini almaları uygun görülmüştür.
 3. Seçmeli derslere ait AKTS’ lerinin yeterli olduğu görülmüştür.

 

KARAR 14/10: Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Medipol Üniversitesi’nden yatay geçiş yapan 2. Sınıf Öğrencisi Mustafa Serdar USTA hakkında 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Seçmeli derslere ait 2 AKTS olduğu görülmüş olup, Alttan 3 adet toplam 6 AKTS’ lik seçmeli ders alması uygun görülmüştür.
 2. Anatomi(Kas) dersi,
 3. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 2-3-4 derslerini alması uygun bulunmuştur.

 

KARAR 14/11: Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Yakındoğu Üniversitesi’nden yatay geçiş yapan 2. Sınıf Öğrencisi Ebru KOYUNCU ve Mustafa BAŞOL hakkında 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Anatomi dersinin tamamını almalarına,
 2. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2 derslerini almalarına uygun görülmüştür.

 

KARAR 14/12: Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Suriye Üniversitesinden yurtdışı yatay geçiş yapan 4. Sınıf Öğrencisi Camille Kamel ALHARACH hakkında 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Seçmeli 3 adet toplam 6 AKTS’lik ders almasına,
 2. Atatürk İlkeleri 1-2 derslerini almasına,
 3. Türk Dili 1-2 derslerini almasına,
 4. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce1-2’den muaf olmasına ancak Mesleki İngilizce 3-4 derslerini almasına karar verilmiştir.

 

KARAR 14/13: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Suriye Üniversitesi’nden yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ile 4. Sınıfa yatay geçiş yapan Batoul OBEİD ‘in Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerinden muaf olmayı talep eden dilekçesi incelenmiş olup, 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Türk Dili 1-2 derslerini almasına,
 2. Atatürk İlkeleri 1-2 derslerini almasına,
 3. Seçmeli 2 adet toplam 4 AKTS’lik ders almasına
 4. Yabancı Diller Bölümü’nün görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2’den Muaf olmasına, ancak Mesleki İngilizce 3-4 derslerini almasına karar verilmiştir.

 

KARAR 14/14: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden 3.sınıfa yatay geçiş yapan Hatice Gürgün TEKİN isimli öğrenci hakkında 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Seçmeli derslerine ait toplam 10 AKTS’si olduğu için, 3 adet toplam 6 AKTS’lik ders alması uygun görülmüştür.
 2. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini alması uygun bulunmuştur.

 

KARAR 14/15: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Şifa Üniversitesi’nden 3.sınıfa yatay geçiş yapan Esma AKBOĞA isimli öğrenci hakkında 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini almasına karar verilmiştir.
 2. Türk Dili 2 (2 AKTS’yi tamamlaması gerekmektedir.)
 3. Atatürk İlkeleri 2 (2 AKTS’yi tamamlaması gerekmektedir.)
 4. Transkribinde Seçmeli derslere ait toplam 16 AKTS’ si olduğu için seçmeli ders almasına gerek görülmemiştir.

KARAR 14/16: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Yakındoğu Üniversitesi’nden 3.sınıfa yatay geçiş yapan Elçin TOMBUL, Aybüke Damla ASLANCİRİT, Hasan Furkan YILDIZ isimli öğrenciler hakkında 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini almalarına
 2. Seçmeli 4 adet toplam 8 AKTS’lik ders almaları uygun bulunmuştur.

 

KARAR 14/17: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden 4.sınıfa yatay geçiş yapan Sümeyye SARIBAŞ isimli öğrenci hakkında 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Seçmeli derslerinde 4 AKTS’si olduğu için, Seçmeli 6 adet toplam 12 AKTS’lik ders alması uygun bulunmuştur.
 2. Mesleki İngilizce 3-4 derslerini almaları uygun bulunmuştur.

KARAR 14/18: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Celal Bayar Üniversitesi’nden 4.sınıfa yatay geçiş yapan Oğuzcan ERTAŞ isimli öğrenci hakkında 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Hazırlık sınıfını okumasına,
 2. Seçmeli 5 adet toplam 10 AKTS’ lik ders almasına
 3. Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini alması uygun bulunmuştur.

 

KARAR 14/19 Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Sofia Tıp Üniversitesinden 4.sınıfa yatay geçiş yapan Hatice Ebru AKIN, Merve V. BEYAZ, Kübra COCİ isimli öğrenciler Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerinden muaf olmayı talep ettikleri dilekçeleri yeniden incelenmiş olup, 03.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Türk Dili 1-2 derslerini almaları
 2. Atatürk İlkeleri 1-2 derslerini almaları uygun bulunmuştur.
 3. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini almaları uygun bulunmuştur.

 

KARAR 14/20: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Varşova Üniversitesi’nden 4. Sınıfa yatay geçiş yapan Ömer Erkam ENGİN’in dilekçesinde bazı derslerden muaf olma talebi incelenmiş olup, komite sistemi uygulanan üniversitemizde belirtilen derslerden muaf olması uygun görülmemiştir.03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Atatürk İlkeleri 1-2 derslerini almaları uygun bulunmuştur.
 2. Türk Dili 1-2 derslerini alması uygun bulunmuştur.
 3. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini alması uygun görülmüştür.

KARAR 14/21: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Yakındoğu Üniversitesi’nden yatay geçiş yapan 4. Sınıf öğrencisi Çağatay ŞİRİNFİDAN isimli öğrencinin muafiyet konulu dilekçesi incelenmiş olup, 03.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Seçmeli 3 adet, toplam 6 AKTS’ lik ders alması,
 2. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini almaları uygun bulunmuştur.

KARAR 14/22: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için Yakındoğu Üniversitesi’nden 4. Sınıfa yatay geçiş yapan Merve TELLİ, Yiğit İŞKURT ve Furkan AYAN isimli öğrencilerin muafiyet konulu dilekçeleri incelenmiş olup, 03.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Seçmeli 4 adet, toplam 8 AKTS’lik ders almaları,
 2. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini almaları uygun bulunmuştur.

 

KARAR 14/23: Fakültemize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için yabancı uyruklu kontenjanı ile fakültemiz 3. Sınıfa kaydını yaptıran Tuba DİLEKOĞLU isimli öğrencinin, 03.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Seçmeli derslere ait 16 AKTS’si olduğu için seçmeli ders almasına gerek görülmemiştir.
 2. Yabancı Diller Bölümü’nün de görüşüne dayanılarak Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini almasına karar verilmiştir.
 3. Türk Dili 2 (2 AKTS’yi tamamlaması gerekmektedir.)
 4. Atatürk İlkeleri 2 (2 AKTS’yi tamamlaması gerekmektedir.)

 

KARAR 14/24:Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için yabancı uyruklu kontenjanından fakültemiz 4. Sınıfa kaydını yaptıran Aytaç ALLAHVERDİYAV isimli öğrencimiz hakkında, 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini alması uygun görülmüştür.
 2. Atatürk İlkeleri 1-2 derslerini alması
 3. Türk Dili 1-2 derslerini alması uygun görülmüştür.

 

KARAR 14/25: Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için merkezi yerleştirme taban puanı ile fakültemiz 2. Sınıfa kaydını yaptıran Pınar UYGUROĞLU isimli öğrencimiz hakkında, 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki revize edilmiştir.

 1. Yabancı Diller Bölümün görüşü alınarak Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerinden muaf olması uygun görülmüştür.
 2. Türk Dili 1-2 derslerinden muaf olması uygun görülmüştür.
 3. Atatürk İlkeleri 1-2 derslerinden muaf olması uygun görülmüştür.
 4. Transkribinde Seçmeli toplam 4 AKTS’si olduğu görülmüş olup, yalnızca 2adet toplam 4 AKTS’ lik seçmeli derslerini alması uygun görülmüştür.

 

KARAR 14/26: Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için merkezi yerleştirme taban puanı ile fakültemiz 1. Sınıfa kaydını yaptıran Hanne Beyza AYALAN hakkında 03.09.204 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Türk Dili 1-2 derslerinden muaf olmasına
 2. Atatürk İlkeleri 1-2 derslerinden muaf olmasına uygun bulunmuştur.

 

KARAR 14/27: Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için merkezi yerleştirme taban puanı ile fakültemiz 1. Sınıfa kaydını yaptıran Mustafa Ömer ÇUKUROVA hakkında, 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararına uygun olarak “1. Sınıfın gerektirdiği tüm dersleri alması uygun görülmüştür.

 

KARAR 14/28: Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için merkezi yerleştirme taban puanı ile fakültemiz 1. Sınıfa kaydını yaptıran Fatma YÜKSEL hakkında, 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Türk Dili 1’i dersini alması, Türk Dili 2’dersini aldığı muaf olması uygun bulunmuştur.

 

KARAR 14/29: Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için merkezi yerleştirme taban puanı ile fakültemiz 2. Sınıfa kaydını yaptıran Cansu ÜNAL hakkında, 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Transkribinde seçmeli derslere ait toplam 16 AKTS’ si olduğu görülmüş olup 1. ve 2. Sınıf seçmeli derslerden muaf olması uygun görülmüştür.
 2. Yabancı Dillerden alınan görüş doğrultusunda Mesleki İngilizce 1-2 derslerini alması uygun görülmüştür.

 

KARAR 14/30: Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için merkezi yerleştirme taban puanı ile fakültemiz 1. Sınıfa kaydını yaptıran Aysu Ceren KOCA hakkında, 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 1. Transkribinde Türk Dili 1-2 ve Atatürk İlkeleri 1-2 derslerine ait toplam 4 AKTS’ si olduğu için bu derslerden muaf olması uygun görülmüştür.
 2. Transkribinde Seçmeli 4 AKTS puanı olduğu görülmüş olup, yalnızca 2 adet toplam 4 AKTS’lik Seçmeli derslerini alması uygun görülmüştür.

 

KARAR 14/31: Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için merkezi yerleştirme taban puanı ile fakültemiz 3. Sınıfa kaydını yaptıran Ahmet Oğuzhan BERBER hakkında, 03.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

a) Mesleki İngilizce 1-2-3-4 derslerini alması uygun görülmüştür.

b) Transkribinde toplam 10 AKTS’ si olduğu görülmüş olup Seçmeli 3 adet toplam 6 AKTS’ lik derslerini alması uygun görülmüştür.