1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Mehmet BAYRAM

Özgeçmiş
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet BAYRAM
 

 

1.      Adı Soyadı: Mehmet Bayram          
2.      Doğum Tarihi: 14/06/1976
3.      Unvanı: Göğüs Hastalıkları Uzmanı
4.      Öğrenim Durumu: Üniversite

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Ege Üniversitesi 1994-2000
Uzmanlık Göğüs Hastalıkları Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002-2008

5.      Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :        
Doçentlik Tarihi                   :                                                         
Profesörlük Tarihi               : 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
        6.1.  Yüksek Lisans Tezleri
        6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar
        7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SCI expanded &SSCI & Arts and Humanities)

 1. Bakan ND, Ozkan G, Camsari G, Gür A, Bayram M, Acikmese B, Cetinkaya E.  Denim Sandblasters’ silicosis. Chestpublished May 5, 2011, doi:10.1378/chest.10-1856
 2. M Bayram, I Döngel, ND Bakan, H Yalçın.The impact of residential proximity to ophiolitic units in the development of asbestos related diseases. Thematic Poster European Respiratory Society Annual Congress?2011
 3. M Bayram, I Döngel, A Akbaş, ND Bakan, I Benli. Osteopontin and soluble mesothelin-related peptide levels in malignant and benign diseases due to environmental asbestos exposure and healthy people with environmental asbestos exposure. Poster Discussion. European Respiratory Society Annual Congress?2011
 4. İ Döngel, M Bayram, Ş Şahin, İ Benli.Investigating of CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, fT3, fT4, TSH, vitamin B12, folic acid and ferritin in malignant and benign diseases due to environmental asbestos exposure. Thematic Poster European Respiratory Society Annual Congress?2011
 5. I Döngel, G S  Sunam, O Kulahci, M.Bayram, S.Ceran. Comparison of the Efficacies of Heterologous Blood, Rifamycin and Talc as Pleural Sclerosants in Rabbits. Thematic Poster Session. American Thoracic Society International Conference - 2011 Am J Respir Crit Care Med 183;2011:A3086
 6. Bakan ND, Camsari G, Gur A, Ozkan G, Bayram M, Gorgulu F, Urer N. A 21-Year-Old Male with Productive Cough, Hemoptysis, Chest Pain, and Weight Loss.  Respiration. 2007 Jul 11.
 7. Bayram M, Ozkan G, Oztekin E, Bakan ND, Acikmese B, Bes S, Gur A, Camsari G. Role of serum and pleural fluid NT-proBNP levels in identifying pleural effusion due to heart failure. Multidis Res Med 2009; 4: 175-181
 8. Döngel I, Bayram M, Uysal IO, Sunam GS. Subcutaneous emphysema and pneumomediastinum complicating a dental procedure. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. (Kabul edildi)
 9. Kendirlinan R, Ozkan G, Bayram M, Bakan ND, Tutar M, Gür A Camsari G. Metastasis Of No Palpable Supraclavicular Lymph Nodes in Lung Cancer Patients. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2011; 6: 218-223

        7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
        7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. I Dongel, GS Sunam, S Ceran, M BayramComparison Of The Efficacies Of Heterologous Blood, Rifamycin And Talc As Pleural Sclerosants In Rabbits. American Thoracic Society International Conference  2011  I Döngel, M Bayram, GS Sunam, H  Imamoglu, S Yildirim Lung tuberculosis presenting as cystic lesion. Thematic Poster European Respiratory Society Annual Congress?2010
 2.  ND Bakan, G Ozkan, G Camsari, A Gür, M Bayram, B Acikmese, E Cetinkaya. Death Among Young Adults: Outcome Of Jeans Sandblasters’: “Silicosis” Thematic Poster. European Respiratory Society Annual Congress?2010
 3.  M Babalik, G Özkan, M Bayram, N Ürer, M Babalik, B Açikmese, A Gür, G Çamsari. Evaluation of effects of environmental tobacco smoke exposure on rats and determination of Ki?67 expression European Respiratory Society Annual Congress?2009
 4.  M Bayram, G Ozkan, E Oztekin,  ND Bakan, S Bes,  A Gur, G Camsari. Role of serum and pleural fluid NT-proBNP levels in identifying pleural effusion due to heart failure. European Respiratory Society Annual Congress-2008
 5.  ND Bakan, G Ozkan, M Babalik, M Bayram, A Gur, G Camsari. Silicosis in young people due to fashion for artificially broken in jeans. European Respiratory Society Annual Congress?2008
 6.  G Camsari, A Gur, G Ozkan, N Bakan, M Bayram, F Gorgulu, A Yeter. Retrospective analysis of 280 patients with diffuse parenchymal lung diseases (DPLDs). European Respiratory Society Annual Congress?2008
 7. G Ozkan, ND Bakan, A Gur, M Bayram, F Gorgulu, A Yeter, G Camsari. Pulmonary tuberculosis mimicking tumor presented as mass lesions. European Respiratory Society Annual Congress?2008
 8. G Camsari, G Ozkan, A Gur, D Bakan, S Bes, M Bayram, A Kulcu. Evaluation of Behcet’s disease patients who admitted with pulmonary symptoms (analysis of 14 cases).  European Respiratory Society Annual Congress?2007
 9.  R Kendirlinan, G Ozkan, M Tutar, ND Bakan, M Bayram, A Gur, G Camsari. The impact of ultrasonography-guided fine needle aspiration of no palpable supraclavicular lymph nodes on diagnosis and stage in lung cancer. European Respiratory Society Annual Congress-2006
 10.  G Özkan, ND Bakan, A Gur, S Bes, R Kendirlinan, M Bayram, G Camsari. Treatment results of multidrug-resistant pulmonary tuberculosis. European Respiratory Society Annual Congress?2006

        7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
        7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Özkan G, Tutar M, Bayram M, Bakan ND, Gür A, Çamsarı G. The impact of ultrasonography-guided fine needle aspiration of no palpable supraclavicular lymph nodes on diagnosis and staging in advanced lung cancer. Tuberk Toraks 2009; 57(2):186-191
 • Bakan ND, Kanmaz D, Özkan G, Tekeşin M, Bayram M, Çilingir M, Gür G, Çamsarı G. İdiopatik Pulmoner Hemosideroz  Tur Toraks Der 2008;9:124-6.
 • Özkan G, Bakan ND, Bayram M, Babalik M, Külcü A, Gür A, Çamsarı G. Pulmoner Tüberküloz Tanısında Balgam indüksiyonunun ve Fleksibl Bronkoskopinin değeri. Solunum Hastalıkları Dergisi 2010;1; 11-15.
 • Bayram M, Babalık M, Bakan ND, Döngel İ. Community-acquired Burkholderia cepecia Pneumonia: A report of two immunocompetent patients. Tuberk Toraks (Kabul edildi).
 • Yıldırım S, Bayram M, Apaydın Y, Özkan F, Özkan F. Oral kavite uzanımlı üst dudak hemanjiyomu olan hastada anestezi yönetimi. Türk Anest Rean Der Dergisi (Kabul edildi).
 • Bakan ND, Özkan G, Bayram M, Gür A, Çamsarı G, Kendirlinan R. Tüberküloz plörezide indükte balgam ve bronş lavajında Mycobacterium tuberculosis izolasyonu. Solunum 2010;12: 125?128.
 • Döngel İ, Bayram M. İkinci Basamak Bir Hastanede 1 Yıllık Videotorakoskopi Deneyimimiz: 26 hastanın Değerlendirilmesi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal invaziv Cerrahi Dergisi (Kabul edilidi).
 • Döngel İ, Bayram M, Sapmaz F, Ceran S. Monostotik fibröz displazi (iki olgu nedeniyle) Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.596 published online:12.02.2011
 • Döngel İ, Turan B, Can MM, Bayram M. Ekokardiyografi ile tespit edilen pulmoner hamartom. Türk Kardiyoloji Dergisi Arşivi Dergisi (Kabul edildi).

        7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • M Bayram, İ Döngel, A Akbaş, ND Bakan, İ Benli. Çevresel asbest maruziyetine bağlı malign ve benign hastalıklarda ve çevresel asbeste maruz kişilerde osteopontin ve solubl mezotelin ilişkili peptid düzeyleri Toraks Derneği 14. Yıllık Kongre ? 2011 (Sözlü Bildiri)
 • M Bayram, İ Döngel, ND Bakan, H Yalçın. Yerleşim alanlarının ofiyolitik ünitelere olan yakınlığının malign mezotelyoma ve plevral plak oluşumuna etkisi. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongre ? 2011 (Sözlü Bildiri)
 • İ Döngel, M Bayram, H Yalçın, S Gültürk, ND Bakan. Sivas İli Kırsalında Asbestle ilişkili Hastalık Sıklığı ve Oluşumunu Etkileyen Faktörler (Kesitsel Saha Çalışması). Toraks Derneği 14. Yıllık Kongre ? 2011 (Sözlü Bildiri)
 • M Bayram, İ Döngel. İnatçı öksürük ve nefes darlığının nadir bir nedeni: Plastik Bronşit. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongre ? 2011 (Sözlü Bildiri)
 • A Yeter, G Çamsarı, G Özkan, A Gür, ND Bakan, M Bayram. Pnömoni ve pulmoner emboli ayırıcı tanısında serum prokalsitonin düzeyinin değeri. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongre ? 2011 (Sözlü Bildiri)
 • İ Döngel, M Bayram, H İmamoğlu, S Yıldırım. İntratorasik Mermi Çekirdeğinin Geç Dönem Komplikasyonu (Olgu Sunumu). Toraks Derneği 14. Yıllık Kongre ? 2011 (Poster Sunumu).
 • İ Döngel, M Bayram, B Turan.  Sağ Atriuma Komşuluk Gösteren Pulmoner Hamartom Olgusu 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2011 Poster Sunumu.
 • İ Döngel, M Bayram, Y Akkaş, Ö Katrancıoğlu.  Plevral efüzyonla prezente olan romatoid artrit.  6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2011 Poster Sunumu.
 • İ Döngel, M Bayram, T Altınok, B Metin. Toraks Mediasten ve Batına Nafiz Ateşli Silah Yaralanma Olgusu  6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2011 Poster Sunumu.
 • İ Döngel , M Bayram. İkinci Basamak Bir Hastanede 1 Yıllık Videotorakoskopi Deneyimimiz: 26 Hastanın Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2011 Poster Sunumu.
 • İ Döngel, M Bayram, H İmamoğlu. Torasik Aortadan Beslenen Bronşiyal Karsinoid Tümör Olgusu 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2011 Poster Sunumu.
 • İ Döngel, M Bayram. Bir Yılda Toraksa Göğüs Tüpü ve Sistofiks Uygulanan 64 Hastanın Değerlendirilmesi 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2011 Poster Sunumu.
 • İ Döngel, M Bayram, Ş Şahin, İ Benli. Çevresel Asbest Maruziyetine Bağlı Malign ve Benign Hastalıklarda ve Çevresel Asbeste Maruz Kalan Sağlıklı Kişilerde CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, FT3, FT4, TSH, Vitamin B12, Folik asid ve Ferritin Düzeyleri. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2011 Mini Sempozyum.
 •  İ Döngel , M Bayram. Spontan pnömotoraksta Aksiller Mini torakotomi Deneyimimiz. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2011 Poster Sunumu.
 • M Bayram, M Babalık, ND Bakan, İ Döngel, GS Sunam. Bağışıklığı Sağlam 2 Hastada Toplum Kökenli Burkholderia Cepacia Pnömonisi. Toraks Derneği 13. Yıllık Kongre ? 2010 Poster
 • İ Döngel, M Bayram, Y Akkaş, Ö Katrancıoğlu, F Sapmaz, GS Sunam Diş.  Çekimine Bağlı İatrojenik Pnömomediastinum Ve Subkutanöz Amfizem Toraks Derneği 13. Yıllık Kongre ? 2010 Poster Sunumu
 • ND Bakan, G Özkan, G Çamsarı, A Gür, M Bayram, B Açıkmeşe, E Çetinkaya. Genç Erişkinlerde Ölüm: Kot Kumlamaya Bağlı Silikozun Takip Sonuçları Toraks Derneği 13. Yıllık Kongre ? 2010 Tartışmalı poster Sunumu
 • İ Döngel, M Bayram, B Turan, H İmamoğlu. Tek kota İzole Fibröz Displazi. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi-Solunum 2010 E-poster Sunumu.
 • İ Döngel, M Bayram, S Yıldırım, GS Sunam. Elefantiazise Sekonder Harap olmuş  Akciğer TÜSAD 32. Ulusal Kongresi-Solunum 2010 E-poster Sunumu.
 • İ Döngel, M Bayram, S Yıldırım. Dev Büle Sistofiks Kateter ve Rifamycin Uygulaması. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi-Solunum 2010 E-poster Sunumu.
 • S Yıldırım, M Bayram, Y Apaydın F Özkan. Tip 2 Solunum Yetmezliği Gelişmiş Ağır Evre KOAH Hastasında Anestezi Yönetimi Ve Postoperatif Yakın Takibin Önemi. Tark 2010 Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi Poster Sunumu.
 • S Yıldırım, M Bayram, İ Döngel, B Köse, F Özkan. Tek Akciğerli Yaşlı Hastada Rejyonel Anestezi Deneyimimiz. Tark 2010 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği  44. Ulusal Kongresi Poster Sunumu
 • S Yıldırım, M Bayram, İ Döngel, B Köse, H Gökgöz. Preoperatif Değerlendirmede Psödokolinesteraz Eksikliğinin Sıklığı. Tark 2010 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi Poster Sunumu 
 • G Çamsarı, A Gür, G Özkan,  ND Bakan, M Bayram, M Babalık, B Açıkmeşe. İdiopatik akut eozinofilik pnömoni. Toraks Derneği 12. Yıllık kongre ? 2009 Poster Sunumu
 • M Babalık, G Özkan, M Bayram, N Ürer, M Babalık, A Gür, G Çamsarı. Çevresel Sigara Dumanının Solunum Sistemine Etkilerinin Sıçanlarda Histopatolojik Değerlendirilmesi Ve Ki?67 Ekspresyonunun Araştırılması Toraks Derneği 12. Yıllık Kongre ? 2009 Poster Sunumu
 • İ Döngel, F Sapmaz, Ö Katrancıoğlu, M Bayram, R Cevit. Kistik Yapıda Akciğer Tüberküloz Olgusu Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Yıllık Kongre?2009 Poster Sunumu
 • F Sapmaz, Ö Katrancıoğlu, İ Döngel, A Uzel, M Bayram. Torakoplasti Uygulanan Kronik Ampiyemli İki Olgu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Yıllık Kongre?2009 Poster Sunumu
 • M Bayram, G Özkan, E Öztekin, NDBakan, S Bes, A Gür, G Çamsarı. Kalp Yetmezliğine Bağlı Plevral Efüzyonun Diğer Efüzyon Nedenlerinden Ayırımında Plevral Sıvı ve Serum NT-proBNP Düzeylerinin Tanısal Değeri 11. Yıllık kongre ? 2008 Tartışmalı Poster Sunumu
 • A Gür, G Çamsarı, G Özkan, ND Bakan, M Bayram, M Babalık, A Yeter. İdiopatik pulmoner fibrosis (47 olgunun değerlendirilmesi) Toraks Derneği 11. Yıllık kongre ? 2008 Tartışmalı Poster Sunumu
 • G Çamsarı, A Gür, G Özkan, N Bakan, M Bayram, F Görgülü, A Yeter. Son 20 yılda kliniğimizde tanı konulan, Diffüz parankimal akciğer hastalığı olgularının analizi. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongre ? 2008 Poster Sunumu
 • M Bayram, N Bakan, G Özkan, A Gür, E Öztekin, F Görgülü, B Açıkmeşe, G Çamsarı. Plevral efüzyonların transüda-eksüda ayrımında Light kriterlerinin diğer biyokimyasal parametreler ve yeni geliştirilen formüllerle karşılaştırılması Toraks Derneği 11. Yıllık kongre -2008 Tartışmalı Poster Sunumu
 • ND Bakan, G Özkan, M Babalık, M Bayram, B Açıkmeşe, A Gür, G Çamsarı. Kot kumlayan genç insanlarda silikoz. Toraks Derneği 11. Yıllık kongre ? 2008 Poster Sunumu
 • G Çamsarı, G Özkan, A Gür, ND Bakan, S Bes, M Bayram, A Külcü. Pulmoner semptomlarla başvuran Behçet hastalığı olgularının değerlendirilmesi (14 olgu analizi) Toraks Derneği 10. Yıllık kongre ? 2007, Poster Sunumu
 • G Özkan, Z Günlüoğlu, İ Dinçer, M Bayram, B Medetoğlu,  A Gür, G Çamsarı. Trakeal adenoid kistik karsinom (olgu sunumu) Toraks Derneği 10. Yıllık kongre ? 2007 Poster Sunumu
 • R Kendirlinan, G Özkan, M Tutar, ND Bakan, A Gür, M Bayram, G Çamsarı. Akciğer kanserinde palpe edilemeyen supraklavikuler lenf nodlarının ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyonunun tanı ve evrelemeye katkısı. Toraks Derneği 9. Yıllık kongre ? 2006 Tartışmalı Poster Sunumu
 • G Özkan, ND Bakan, A Gür, S Bes, R Kendirlinan, M Bayram, G Çamsarı. Çok İlaca Dirençli Akciğer Tüberkülozu Tedavi Sonuçları Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi 2006  Tartışmalı Poster Sunumu
 • N. Bakan, G. Çamsarı, A. Gür, G. Özkan, M. Bayram, F. Görgülü, N. Ürer.  Akciğer Absesi Olarak Prezante Olan Primer Pulmoner Hodgkin Lenfoma 9. Yıllık Kongresi 2006 Poster Sunumu
 • Özkan G,Tutar M, Bayram M, Bakan ND, Gür A, Ürer N, Çamsar G. İleri Evre Akciğer Kanserinde Palpe Edilemeyen Supraklavikuler Lenf Nodlarının Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyonunun Tanı ve Evrelemeye Katkısı 8. Yıllık Kongresi ? 2005 Mini Sempozyum
 • N Bakan, G Özkan, M Bayram, R Kendirlinan, F Zengin, A Gür, G Çamsarı. Plevral Tüberkülozda İndükte Balgam ve Fiberoptik Bronkoskopinin kullanımı. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi ? 2005 Tartışmalı Poster Sunumu
 • A Gür, N Bakan, G Özkan, D Kanmaz, R Kendirlinan, M Bayram, G Çamsarı. Akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi örneklerinde helicobacter pylori varlığı Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 2005 Tartışmalı Poster Sunumu
 • ND Bakan, D Kanmaz, G Özkan, M Tekeşin, M Bayram, M Çilingir, A Gür, G Çamsarı. İdiyopatik pulmoner hemosiderozis. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi -2004 Poster Sunumu

        7.7.  Diğer yayınlar

8.Katılmış Olduğu Kurslar

 • Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research (MECOR) Level 1 ATS/TTS kursu(2011)
 • Occupational Respiratory Disease for the Clinician ERS School Course (2010)
 • V. Pulmoner Hipertansiyon Akademisi (2009)
 • Araştırma Yöntemleri Kursu (Toraks Derneği 8. Yıllık Kongre) 2005
 • Solunum Fizyolojisi Kursu (Toraks Derneği 7. Yıllık Kongre) 2004

9.    Projeler

10.    İdari Görevler Sivas Kanser Kontrol Kurul Üyeliği

11.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • American Thoracic Society Üyeliği
 • European Respiratory Society Üyeliği
 • Türk Toraks Derneği Üyeliği
 • Türk Tabipleri Birliği Üyeliği

12.  Ödüller

 • ERS Young scientist sponsorship M Bayram, G Ozkan, E Oztekin,  ND Bakan, S Bes,  A Gur, G Camsari. Role of serum and pleural fluid NT-proBNP levels in identifying pleural effusion due to heart failure. European Respiratory Society Annual Congress-2008
 • Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları çalışma grubunda en iyi sözlü bildiri ödülüToraks Derneği 14. Yıllık Kongre ? 2011 İ Döngel, M Bayram, H Yalçın, S Gültürk, ND Bakan. Sivas İli Kırsalında Asbestle ilişkili Hastalık Sıklığı ve Oluşumunu Etkileyen Faktörler (Kesitsel Saha Çalışması).
 • En iyi sözlü bildiri ödülü. İ Döngel, M Bayram, Ş Şahin, İ Benli. Çevresel Asbest Maruziyetine Bağlı Malign ve Benign Hastalıklarda ve Çevresel Asbeste Maruz Kalan Sağlıklı Kişilerde CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, FT3, FT4, TSH, Vitamin B12, Folik asid ve Ferritin Düzeyleri. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi-2011.
 • ERS Silver Sponsorship M Bayram, I Döngel, A Akbaş, ND Bakan, I Benli. Osteopontin and soluble mesothelin-related peptide levels in malignant and benign diseases due to environmental asbestos exposure and healthy people with environmental asbestos exposure. Poster Discussion. European Respiratory Society Annual Congress?2011
 • Yurt Dışı Deneyimi:Akciğer transplantasyonunda preoperative hasta seçimive değerlendirme, postoperetatif erken ve uzun dönem takibi konusunda 1.4.2011-30.6.2011 tarihleri arasında Belçika Leuven Katholik Üniversitesinde observer olarak çalışma


13.  Konuşmalar : Uzman olgu sunumu. Toraks Derneği 14 yıllık kongresi