1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Nahide ONSUN

Özgeçmiş
Prof. Dr.
Nahide ONSUN

Adı Soyadı: Nahide ONSUN

Doğum Yeri: Lefkoşa-Kıbrıs

Doğum Tarihi: 9 Ekim 1952

Öğrenim Durumu:
Üniversite: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1975
Tıpta uzmanlık: Histoloji-Embriyoloji 1975-1978 İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
                          Dermatoloji 1978-1981 İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Görevler: 

Ek Görev: Lepra Uygulama ve Araştırma Merkezinin Eğitim Programı
Doçentlik: 1987
Ar. Gör. Dr: İ.Ü Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği
Klinik Şef Yard: Beyoğlu Eğitim Hastanesi Dermatoloji 1988-1992
Klinik Şefliği: Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği 1993-..

Yabancı Dil: İngilizce

Burslu Eğitimler:
1. ALERT Institution Tropikal Lepra ve Dermatoloji Eğitimi
2. Melanoma eğitimi National Cancer Institute - Milan, Italy

Üyesi Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:
Ulusal dernek üyelikleri
1.Türk Tabibler Birliği -  İstanbul Tabip Odası
2.Türk Dermatoloji Derneği
3.Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Uluslararası dernek ve kurum üyelikleri
1.International Society of Dermatology
2.European Academy of Dermatovenerology
3.International Society of Dermoscopy
4.EORTC Melanoma Cooperative Group
5.EORTC Cutaneous Lymphoma Task Force
EORTC üye no:7894

Delegelikler
International League of Dermatological Societies (ILDS): Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Delegesi

Ek Görevler:
1.Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Genel Sekreterliği 1996’ dan itibaren 3. dönem
2.Türkderm (Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi) Editörlüğü 2000-halen devam etmekte (2008’den itibaren SCIE’de indekslenmekte)
3.Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
4.Okmeydanı Eğitim Hastanesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
5. Türk Dermatoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
6.Haseki Tıp Bülteni Danışma Kurulu Üyeliği

Dermatoloji Yeterlilik Kurulu Görevleri
1.Eğitim komisyonu üyesi
2.Kış Okulu Eğitimcisi

Çalışma Grupları
1.Psoriasis çalışma grubu (PSR-TR): Moderatör (Türkiye psoriasis kayıt sistemi)
2.Dermatoonkoloji çalışma grubu: Moderatör (Deri tümörleri kayıt sistemi)

Uluslar arası Çok Merkezli Çalışmalar:
1.Combined chemotherapy of multibacillary leprosy of 6 months duration
Koordinator: Dr. SR Pattyn (Antwerp)
Sonuçlar: Leprosy Rev 1986; 57 Supplement 3: 124-126’ da yayınlanmıştır.

2.Three-point check list of dermoscopy: an open internet study.
Sonuçlar: British J Derm 2006; 54: 431-437 yayın oldu.

3.EORTC melanoma grup 18952 protokol
“Randomized phase III  trial . post- operative adjuvant Interferon-alpha 2b (Intron-A) treatment
after    resection of thick primary melanoma and/or regional Iymphnode metastases
“intermediate- high dose” vs “intermediate-low dose” Interferon-alpha vs observation”
Sonuçlar: Lancet 2005; 366: 1189-96 yayın oldu.

4.EORTC Melanoma group 18991 protokolu. Trial 18991. “Adjuvan- Peg-Intron treatment in stage III melanoma versus observation after regional Iympnode dissection a multicenter randomized phase III  trial”  Koordinator: Dr. Eggermont

5.Orta derecede ve şiddetli psöriazisi olan hastaların tedavisinde sübkutan yoldan uygulanan Raptiva’nın çok merkezli, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü, faz III çalışması 

6.ACCEL  çalışması ; Kronik ürtikerde Desloratadinin optimal doz araştırması
2009 yılında kapatıldı.Değerlendirilmesi devam etmekte.

Not:1,2,3,4 ve 5 numaralı çalışmaların sonuçları uluslar arası dergilerde yayınlanmış olup yazılar ilişikte sunulmuştur.

ESERLER LİSTESİ

A.SCI-Expanded´a giren yabancı dilde yayınlar:

1. Kural YB, Su O, Onsun N, Uras AR. Atopy, IgE and eosinophilic cationic protein concentration, specific IgE positivity, eosinophil count in cutaneous T Cell lymphoma. Int J Dermatol. 2010 Apr;49(4):39.
                                                                                                                                          
2. Gereli MC, Onsun N, Atilganoglu U, Demirkesen C. Comparison of two dermoscopic techniques in the diagnosis of clinically atypical pigmented skin lesions and melanoma: seven-point and three-point checklists. Int J Dermatol. 2010 Jan;49(1):33-8.

3. Tekin NS, Altinyazar HC, Tekin IO, Keskin SI, Kucukoglu R, Onsun N. Disabling pansclerotic morphoea: a case report. Int J Clin Pract. 2010 Jan;64(1):99-101.

4. Onsun N, Büyükbabani N, Ummetoğlu O, Cebeci F. Do we have to pay more attention to vitiligo patients? Peculiar histopathological features of primary cutaneous melanoma preceded by vitiligo. J Dermatol. 2009 Nov;36(11):612-5.

5. Onsun N, Pirmit S, Ummetoglu O. Successful therapy of tinea cruris with topical isoconazole in combination with a corticosteroid. Mycoses. 2008 Sep;51 Suppl 4:27-8.

6. Onsun N, Inandirici A, Kural Y, Teker C, Atilganoglu U. Phakomatosis pigmentovascularis type II b with bilateral hearing impairment. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007 Mar;21(3):402-3.

7. Onsun N, Kural Y, Su O, Demirkesen C, Büyükbabani N. Hypopigmented mycosis fungoides associated with atopy in two children. Pediatr Dermatol. 2006 Sep-Oct;23(5):493-6.

8. Cebeci F, Tanrikut A, Topcu E, Onsun N, Kurtulmus N, Uras AR. Association between chronic urticaria and thyroid autoimmunity. Eur J Dermatol. 2006 Jul-Aug;16(4):402-5.

9. Onsun N, Ufacik H, Kural Y, Topçu E, Somay A. Efficacy of imiquimod in solitary plaques of mycosis fungoides. Int J Tissue React. 2005;27(4):167-72.

10. Kural Y, Onsun N, Aygin S, Demirkesen C, Büyükbabani N. Efficacy of narrowband UVB phototherapy in early stage of mycosis fungoides. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006 Jan;20(1):
104-5.

11. Aybey B, Ergenekon G, Hekim N, Yarat A, Kurai Y, Onsun N. Glutathione peroxidase (GSH-Px) enzyme levels of patients with acne vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005 Nov;19(6):766-7.

12. Su O, Demirkesen C, Onsun N. Localized blastomycosis-like pyoderma with good response to cotrimoxazol and cryotherapy. Int J Dermatol. 2004 May;43(5):388-90.

13. Demirkesen C, Tüzüner N, Su O, Eskazan AE, Soysal T, Onsun N. Primary cutaneous immunocytoma/marginal zone B-cell lymphoma: a case with unusual course. Am J Dermatopathol. 2004 Apr;26(2):119-22.

14. Onsun N, Saraçoğlu S, Demirkesen C, Kural YB, Atilganoğlu U. Eruptive widespread Spitz nevi: can pregnancy be a stimulating factor? J Am Acad Dermatol. 1999 May;40(5 Pt 2):866-7.

15. Kural YB, Ergün S, Büyükbabani N, Durmuşouğlu R, Onsun N. Cutaneous bronchogenic cysts. Int J Dermatol. 1998 Feb;37(2):137-40.

16. Onsun N, Atilganoğlu U, Kural YB,Nisanci P, Arda N. Male breast cancer with skin invasion. J Eur Acad Dermatol Venereol. 1997 Jan; 8(1): 54-55.

17. Aydemir EH, Unal G, Kutlar M, Onsun N. Pediculosis capitis in Istanbul. Int J Dermatol. 1993 Jan;32(1):30-2.

18. Onsun N, Erözbek A, Güzel Z, Cinar S, Aksoy F. Lymph node metastases and perineural involvement in basal cell carcinoma. Int J Dermatol. 1991 Oct;30(10):750-1.

19. Aydemir EH, Onsun N, Ozan S, Hatemi HH. Rothmund-Thomson syndrome with calcinosis universalis. Int J Dermatol. 1988 Oct;27(8):591-2.


B.SCI-Expanded´a giren Türk dergilerinde yayınlanan yayınlar:

1. Onsun N, Su O, Eris Z, Davutoglu M, Cebeci F, Senocak M. Psoriasisli Hastalarda Diyabet Görülme Sıklığına Karşılık Diyabetli Hastalarda Psoriasis Görülme Sıklığı. The Prevalance of Diabetes in Psoriatic Patients Versus the Prevalance of Psoriasis in Diabetic Patients. Arch of Turk Dermatol Venereol 2010;44(1):12-14.

2. Korkmaz S, Onsun N. Kozmetik Güvenirliği. Safety Assessment of Cosmetics. Arch of Turk Dermatol Venereol 2009;43(1):1.

3. Cebeci F, Topçu E, Onsun N, Su O. Behçet hastalığında sistemik tutulum ve faktör V leiden gen mutasyonu arasındaki ilişki. Association Between Factor V Leiden Gene Mutation and Systemic Involvement in Behcet's Disease. Arch of Turk Dermatol Venereol 2009;43(1):21-24.

4. Cebeci F, Onsun N, Ummetoglu O, Uras AR. Hirsutizmli Kadınlarda Serum Prostatik Spesifik Antijen Düzeyleri. Serum Prostatic Specific Antigen Levels in Women with Hirsutism. Arch of Turk Dermatol Venereol 2009;43(3):104-106.

5. Su O, Onsun N, Ozkaya DB, Arda H, Kural YB, Atılganoglu U. Alerjik Kontakt Dermatit / Mukoziti Olan Hastaların Yama Testi Sonuçları. Patch Test Results in Patients with Allergic Contact Dermatitis / Mucositis. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008;42(1):13-17.

6. Onsun N. Psoriasis Tedavi Yöntemleri ve Algoritmik Yaklaşım. Principles of the Treatment of Psoriasis and Therapeutic Algorithms. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008;42(2):31-41.

7. Gereli MC, Onsun N, Atılganoglu U. Melanomun dermoskopik tanısında 3 özellik kontrol listesi ile 7 özellik kontrol listesinin karşılaştırılması. Comparison of two dermoscopic techniques in the melanoma diagnosis: 3-point checklist and 7-point checklist. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008;42(2):45-50.

8. Alper S, Atakan N, Gürer MA, Onsun N, Özarmağan G. Türkiye Psoriasis Biyolojik Ajan Kullanım Kılavuzu. Turkish Guidelines for the Management of Psoriasis with Biologic Agents. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008; 42(2): 66-73.

9. Seremet S, Onsun N, Danalıoglu A, Demirkesen C Aygın S. Pemfigus Vulgarisli Hastalarda Özofagus Tutulumu ve Deri Bulgularıyla Karşılaştırılması. The Oesophageal Involvement of Pemphigus Vulgaris Patients and Comparing with Skin Findings. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008;42(3):87-90.

10. Su O, Onsun N, Arda H, Ummetoglu O, Pekdemir A. Klasik Kaposi Sarkomlu Olgularda Klinik Özellikler, İnsan Herpesvirüs-8’in Varlığı ve Tedavi Sonuçları. Clinical Features, Presence of Human Herpesvirus-8 and Treatment Results in Classic Kaposi Sarcoma. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008;42(4):122-126.


C.SCI-Expanded´a girmeyen hakemli dergilerde yayınlanan yabancı yayınlar:

1. Su O, Onsun N, Demirkesen C, Aydin Y, Pirmit S, Gereli M. A case of CD4+/CD56+ hematodermic neoplasm (plasmacytoid dendritic cell neoplasm). Dermatol Online J. 2010 Apr 15;16(4):8.

2. Cebeci F, Celebi M, Onsun N. Nonclassical yellow nail syndrome in six-year-old girl: a case report. Cases J. 2009 Oct 24;2:165.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan veya bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. Onsun N.Differential diagnosis of malignant melanoma. 5. EADV Spring Symposium (22-25 May 2008; İstanbul-Turkey) (Symposium 13-Melanoma today; 09:15-10:45) Bildiri özet kitabı sayfa 40.

2. Su O, Kural YB,Ozkaya DB, Buyukbabani N, Genç YE, Onsun N.Reactive perforating collagenosis a case report. 5. EADV Spring Symposium (22-25 May 2008; İstanbul-Turkey) (Poster 306-Poster area Rumeli Hall) Bildiri özet kitabı sayfa 57.

3. Onsun N. Patient needs and support in psoriasis. 5. EADV Spring Symposium. (22-25 May 2008; İstanbul-Turkey) A satellite symposium at the EADV congress. Konuşma L8.

4. Su O, Onsun N, Arda H, Erdemoglu Y. A case of classic Kaposi’s sarcoma associated with colon cancer. 16. Congress of the EADV (16-20 May 2007; Vienna-Austria) (Poster 864)

5 . Onsun N, Cebeci F, Ummetoğlu O, Topcu E, Atilganoğlu U, Buyukbabani N. Ecthyma like leukemia cutis. 13. Congress of the EADV (17-21 Nov 2004; Florence-Italy) (Poster 13.92) Bildiri özet kitabı sayfa 520.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


1. Onsun N. Akne şiddetinin derecelendirilmesi. Türkiye Klinikleri 2009;2(3):17-20.

2. Onsun N. Mikozis fungoides. Türk Dermatoloji Dergisi. 2008;2:14-20.

3. Onsun N. Erken Evre Mikozis Fungoides Tanısında Algoritmik Yaklaşım. An Algoritmic Proposal for the Diagnosis of Early Stage of Mycosis Fungoides. Türkderm 2007;41(4):110-111.

4. Onsun N. Kutanöz melanom. Türkiye Klinikleri 2007;3(22):44-50.

5. Onsun N. Kutanöz T Hücreli Lenfomalarda Tedavi ve Takip. Türkderm 2006;40(0A):8-10

6. Onsun N. Dismorfizmin Çözümü Kozmetik Uygulamalar mı? Türkderm 2006;40(2):38-39.

7. Onsun N. Selülit tedavisinde kullanılan fiziksel ve mekanik yöntemler. Türkiye Klinikleri 2006;2(39):12-15.

8. Cebeci F, Onsun N, Ümmetoğlu Ö. Hirsutizmli Kadınlarda Oligomenore, Akne Sebore ve Androgenetik Alopesi Sıklığı. The frequency of menstruel irregulation, acne, seborrhea and androgenetic alopecia in women with hirsutizm. Türkderm 2005;39(1):28-31.

9. Cebeci F,Topçu E, Onsun N, Kurtulmuş N, Uras A. Kronik İdyopatik Ürtiker ile Otoimmün Tiroidit Birlikteliği. Autoimmune tyroidit with chronic idiopathic urticaria. Türkderm 2004;38(4):264-267.

10. Koç MK, Onsun N, Kural YB, Oğuz FS. Bazal Hücreli Karsinom Hastalarında HLA Antijenleri. HLA antigens in basal cell carcinoma patients. Türkderm 2004;38(4):271-276.

11. Onsun N. Hormonal yaşlanma. Türkiye Klinikleri 2004;5:128-132.

12. Onsun N. Sağlık Bilimlerinde Sürekli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu. Türkderm 2003;37(2):142.

13. Su Ö, Onsun N, Atılganoğlu U, Kural YB, Aygın S, Konuk E. Kronik ürtiker etyopatogenezinde algoritmik yaklaşımın pratikte sağladığı yararlar. Algorhythmic approach to the etiopathogenesis of chronic urticaria: practical benefits. Türkderm 2002;36(1):24-28.

14. Onsun N. Kozmetik dermatoloji geleneksel dermatoloji disiplininden ayrılabilir mi? Türkderm 2002;36(2):11.

15. Atılganoğlu U, Su Ö, Onsun N. Atopik dermatitli olgularda melanositik ve displastik nevüs sıklığı. The incidence of melanocytic naevi and dysplastic naevi in the patients with atopic dermatitis. Türkderm 2002;36(4):268-270.

16. Onsun N. Tıbbi etik ve Dermatoloji. Türkiye Klinikleri 2002;12(S):152-154.

17. Onsun N. Atopik dermatitte çin herbal tedavisi. Türkderm 2000;34(2):126-127.

18. Su Ö, Onsun N, Aygın S, Atılganoğlu U, Uras AR. Rozaseli hastalarda gıda ve ev tozu akarı antikorlarının araştırılması. Türkderm 2000;34(3):157-160.

19. Onsun N. Pigmente lezyonların tanısında doğru yaklaşım nasıl olmalıdır? Türkderm 1999;33(2):64.

20. Su Ö, Fazlıoğlu A, Demirkesen C, Çek M, Onsun N. Transisyonel hücreli mesane kanserinde indiferansiyederi metastazı. Türkderm 1999;33(2):92-94.

21. Onsun N. Deri ve vitaminler. Türkiye Klinikleri 1999;2:20-26.


Ulusal kitaplar veya kitap bölümleri:

1.Onsun N, Atılganoğlu U. Dermoskopi atlası. Eylül,1997-İstanbul. ISBN No:975-96358-0-1.

2. Onsun N, Tüzün Y. Tırnak bozukluklarında muayene. Tırnak hastalıkları İstanbul, 1993. Bölüm 3. Sayfa 28-32.

3. Onsun N, Kotogyan A. Pediatrik hastalıklarda tırnak bozuklukları. Tırnak hastalıkları İstanbul, 1993. Bölüm 14. Sayfa 156-164.

4. Kotogyan A, Onsun N. Tırnağın gelişim anomalileri. Tırnak hastalıkları İstanbul, 1993. Bölüm 15. Sayfa 165-171.

5. Kotogyan A, Onsun N. Tırnak bakımı ve kozmetikleri. Tırnak hastalıkları İstanbul, 1993. Bölüm 18. Sayfa 206-214.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan veya bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Onsun N.Temel Dermoskopi Kursu. Patern analizi ve vaka örnekleri. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi (26-30 Mayıs 2010; Çeşme) (Sözel sunum saat 15:40-17:00 Salon 4).

2. Pirmit S, Küçük ÖS, Ünal A, Onsun N, Somay A. Kronik lenfositik lösemiye bağlı akkiz palmoplantar keratoderma. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi (26-30 Mayıs 2010; Çeşme) (Poster S52). Bildiri özet kitabı sayfa 50.

3. Onsun N, Balsever Kural Y, Arda H, Ummetoglu O, Uras AR. Kutanöz T hücreli lenfomalarda total IgE ve ECP’nin prognostik değeri. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek-Antalya) (Sözel sunum 1). Bildiri özet kitabı sayfa 33.

4. Gereli MC, Atılganoglu U, Onsun N. Melanomun dermoskopik tanısında 3 özellik kontrol listesi ile 7 özellik kontrol listesinin karşılaştırılması. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek-Antalya) (Sözel sunum 8). Bildiri özet kitabı sayfa 36.

5. Su O, Onsun N, Bıyık D, Dursun H, Balsever Kural Y, Atılganoğlu U. Kontakt dermatiti/ mukoziti olan hastaların yama testi sonuçları. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek-Antalya) (Sözel sunum 12). Bildiri özet kitabı sayfa 38.

6. Cebeci F, Onsun N, Su O. Behçet hastalığında faktör 5 Leiden mutasyonu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek-Antalya) (Sözel sunum 22). Bildiri özet kitabı sayfa 43.

7. Cebeci F, Ummetoglu O, Onsun N, Uras AR. Hirsutizm tanısında prostat spesifik antijenin rolü. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek-Antalya) (Sözel sunum 51). Bildiri özet kitabı sayfa 57.

8. Onsun N, Ozkaya DB, Aygın S, Uras AR. Psoriasisli hastalarda oral glukoz tolerans testi sonuçları ve insülin direnci sıklığı. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006; Belek-Antalya) (Poster 233). Bildiri özet kitabı sayfa 177.

9. Er H, Onsun N, Balsever Kural Y, Su O, Uras AR. Aktinik keratozlarda lipid profil özelliklerinin değerlendirilmesi. II. Çukurova Dermatoloji Günleri (4-6 Haziran 1998; Adana) (Sözel sunum). Bildiri özet kitabı sayfa 105-108.

10. Onsun N. Akne tedavisinde gelecek. II. Çukurova Dermatoloji Günleri (4-6 Haziran 1998; Adana) (Sözel sunum). Bildiri özet kitabı sayfa 73-77.

11. Onsun N. Reaktif oksijen türevlerinin dermatolojik hastalıklardaki rolleri ve antioksidanların tedavide kullanımı. Dermatolojde Gelişmeler-3.Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği İstanbul, 1998. Sayfa 159-172.

12. Su O, Taşkın M, Onsun N. Alopesili hastalarda serum çinko, demir, bakır, kalsiyum, magnezyum ve inorganik fosfor düzeylerinin değerlendirilmesi. XIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu (6-9 Ekim 1997; Ankara) (Sözel sunum). Bildiri özet kitabı sayfa 118-124.

13. Atılganoglu U, Onsun N, Kaner G, Kural Y, Çek D.İ. Dermatoskopi yöntemi erken evre melanom tanısını kolaylaştırıyor mu? XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu (1995; Ankara) (Sözel sunum). Bildiri özet kitabı sayfa 84-88.

14. Onsun N, Atılganoglu U, Nişancı P, Kaner G, Kural Y, Çek D.İ. Klinik olarak malin melanomu taklit eden lezyonların ayırıcı tanısında dermatoskopi. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu (1995; Ankara) (Sözel sunum). Bildiri özet kitabı sayfa 89-91..

15. Onsun N. Geriatrik Dermatolojide Malnutrisyonun Önemi. Dermatolojde Gelişmeler-2.Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği İstanbul, 1993. Sayfa 148-160.

16. Onsun N, Tüzün Y. Esansiyel yağ asitleri – Eikosanoid sistem ve deri. Dermatolojde Gelişmeler.Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği İstanbul, 1991. Sayfa 75-86.